L'associació

Missió i Rol de l'AAVA

L'Associació d'Agències de Viatge d'Andorra (AAVA) neix l'any 1992 amb la voluntat d'aglutinar el sector per tal d'afrontar conjuntament la resolució dels canvis conjunturals, el coneixement de la problemàtica comuna i sobretot tenir un forum de treball, de reunió i de convivencia entre totes les agències de viatge d'Andorra.

Avui, l'AAVA compta amb 24 associats dels quals 9 actuen com a receptius i 14 desenvolupen activitats emissores i receptives.

Les agències receptives, conceben productes turístics complets per als clients estrangers. La seva gran experiència del país garanteix l'oferta d'un servei de qualitat adaptat a les necessitats i desitjos del client. Mitjançant els seus equips comercials, també, participen activament a promoure la imatge del país.

Les agències emissores posen al servei del consumidor andorrà les seves competències. Aporten el coneixement del producte, l'assessorament i els suggeriments necessaris perquè el client pugui triar el seu viatge amb totes les garanties dins d'una gama de productes competitius i de qualitat. L'agència emissora es fa responsable del seu client des de la contractació del servei fins a la finalització del viatge, procurant-l'hi tota la informació necessaria a nivell de les prestacions triades, formalitats, modalitats de pagament, etc..., i finalment ajudant-lo en cas de dificultat.

L'AAVA forma part de la FEAAV (Federacion Espanyola de Asociaciones de Agèncias de Viajes) i ha signat un conveni de col.laboració amb l'UdA (Universitat d'Andorra).

La missió de l'AAVA (Associació d'Agències de Viatges d'Andorra)

La missió de l'AAVA, com a representant del col·lectiu d'empreses receptives i emissores del Principat d'Andorra, és de vetllar per al reconeixement de la professió davant dels diferents actors de la societat així com de donar a conèixer els seus associats fora del territori andorrà.


El seu rol

L'AAVA, per mitja de la seva Junta, representa, assessora, defensa i difond l'associació i els seus associats, tant al Principat d'Andorra com a l'exterior.

El seu objectiu és de fer conèixer i reconèixer l'AAVA com a element de referència per parts dels associats, de les institucions, dels proveïdors, de la clientela i de la societat en general.

La pertinaça a l'AAVA garanteix tant al client local com a estranger un gran nivell de professionalitat i serietat.

En resum, tal com defineixen els estatuts de l'associació: “Promoure i coordinar la professionalitat i actuació de les agències de viatge amb radicació a Andorra, per la defensa dels seus interessos professionals i el constant assoliment d'un millorament i eficàcia en la prestació dels serveis.”